Over Floridata

Floridata is een stichting zonder winstoogmerk die actief is in de sierteeltsector. Sinds 2017 huist en faciliteert Floridata de Sustainable Sourcing Scan op de Floridata Portal.
Deze bedrijven maken al een aantal jaar gebruik van de SSS.

Naast de SSS biedt Floridata ook andere diensten aan, zoals markt- en debiteureninformatie. Deze informatie is alleen beschikbaar voor deelnemende handelaren. Het initiatief voor Floridata werd genomen vanuit de sector, toen het HBAG werd opgeheven in 2014 en de kennisbehoefte aan debiteureninformatie en marktcijfers bleef bestaan. In de afgelopen jaren heeft Floridata de diensten uitgebreid en verregaand gedigitaliseerd. Floridata garandeert als “Trusted Third Party” volledig vertrouwelijke verwerking van gegevens. 

Op de blog van Floridata lees je de actualiteiten in de sierteeltsector.   

Ben je een handelaar en wil je gebruikmaken van de SSS, dat kan via de aanmeldpagina op www.floridata.nl