Over de SSS

Wat is de SSS?

De SSS is een tool om inzicht te verwerven over je eigen duurzame inkoop.  De SSS is een samenwerking van VGB, Floricode en Floridata sinds 2017. 

Deze tool scant inkoopgegevens met de geldende Floriculture Sustainable Initiative (FSI) duurzaamheidseisen, te weten ‘FSI2025 Basket of Standards’.

Het gestelde doel van de FSI-leden is om een aandeel van ten minste 90% verantwoord geproduceerd en verhandeld volume in 2025 te hebben.

De vijf productgroepen in de FSI-scope zijn: 
Cut flowers
Plants
Cut greens
Shrubs/Trees
Vegetables/Fungi Plants

De SSS is beschikbaar op de Floridata portal, via deze login.

Beknopte weergave van de werking van de SSS:

Bron: www.floridata.nl

 

Van de SSS kun je het volgende verwachten:

 Met het insturen van de inkoopgegevens worden de gegevens vergeleken met de gestelde ‘FSI2025 Basket of Standards’

 In de Floridata portal is het mogelijk om de inkoop van verschillende periodes (per maand of per jaar) met elkaar te vergelijken. 

 De resultaten van de scan worden weergegeven in percentages en volumes, middels handige graphics en uitsplitsbaar naar periode, kweker, land van herkomst en productgroep.

 Als laatste kun je met de ‘Proof of Sustainable Purchase’ (PoSP) jouw mate van duurzame inkoop aantonen over een bepaalde periode. 

 

Wie zijn de betrokken partijen en wie zijn verantwoordelijk?

De SSS wordt sinds 2017 mogelijk gemaakt door samenwerking tussen VGB,
Floricode en Floridata.

De Vereniging van Groothandel in Bloemkwekerijprodukten (VGB) bezit de intellectuele eigendomsrechten van de SSS en zij financiert updates van de tool. Een van de vier belangrijkste punten voor de VGB in haar lange-termijn strategie is het creëren van de ‘meest efficiënte en duurzame nationaal en internationaal supply chains voor bloemen en planten’.

Floricode is het loket voor registratie en codering van sierteeltproducten. Floricode deelt haar product- en bedrijfscoderingen en het certificatenregister met Floridata ten behoeve van de SSS. Floricode ontvangt mutaties in het certificatenregister direct van de schema-eigenaren.

Floridata huist en faciliteert de tool in de portal voor haar deelnemers. Zij garandeert als ‘Trusted Third Party’ volledig vertrouwelijke verwerking van de inkoopgegevens. Tevens is Floridata contactpersoon en helpdesk van de SSS.

De andere betrokken partijen zijn:

De Floriculture Sustainable Initiative (FSI) is verantwoordelijk voor de aangesloten certificaten in de ”FSI2025 Basket of Standards”. FSI is een internationaal sierteeltplatform opgericht in 2013 en gehuisvest in Brussel. Het doel van het initiatief is om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de internationale sierteeltsector op pre-competitieve wijze.
Er zijn momenteel 75 FSI-leden (oktober 2021) en zij zijn onder te verdelen in veredelaars, kwekers, handelaren, retailers, schema-eigenaren, NGO’s, brancheorganisaties en overheden.

Initiatief Duurzame Handel (IDH) begeleidt publiek-private, pre-competitieve veranderingstrajecten in 18 verschillende sectoren. IDH steunt het FSI.

Hoe ziet de ‘FSI2025 Basket of Standards’ eruit?

Bron: www.fsi2025.com

In het certificaten mandje van het FSI zie je aparte certificaten, maar ook gecombineerde. Twee voorbeelden van een gecombineerd certificaat zijn de Florverde Sustainable Flowers Standard en de Kenya Flower Council Silver Standard.

De FSI publiceert de geldende eisen en eventuele veranderingen op de eigen website.

 

Voor wie is de SSS?

 • De SSS is voor FSI-leden.
 • Als Eindgebruiker van de SSS ben je een (inter)nationaal handelaar of
  retailer met fysieke winkel(s) (zonder tussenkomst van een handelaar).
 • Ben je een Nederlandse handelaar? Dan kun je als deelnemer van Floridata
  gebruikmaken van deze tool. Ga voor meer informatie naar www.floridata.nl.

Wat kost de SSS?

Hieronder in de tabel zijn de jaarlijkse kosten voor jouw organisatie te vinden.

 • De vergoeding geldt voor iedere afzonderlijke Eindgebruiker.
 • De vergoeding is inclusief afdracht aan VGB voor de jaarlijkse kosten van de Floricode abonnementen en gemaakte investering in de SSS.
 • De hoogte van de vergoeding varieert naar FSI-bedrijfscategorie en omzet.
FSI-bedrijfscategorie Jaarlijkse omzet
Jaarlijkse vergoeding
(incl. data inleesfrequentie per kwartaal)

Jaarlijkse vergoeding
(incl. data inleesfrequentie per maand)
niet-Nederlands handelsbedrijf € 0 – 2,5 mln € 3.025,- € 3.571,-
  € 2,5 – 50 mln € 3.288,- € 3.834,-
  € 50+ mln € 3.550,- € 4.096,-
(Inter)nationale retailer met winkel(s) (eigen inkoop) n.v.t. € 3.288,- € 3.834,-
Floridata bedrijfscategorie Jaarlijkse omzet Eenmalige investering ontwikkel premie Jaarlijkse vergoeding* Maandelijkse vergoeding* Jaarlijkse vergoeding* Maandelijkse vergoeding*
(Data inleesfrequentie per kwartaal) (Data inleesfrequentie per maand)
Nederlands exportbedrijf
€ 0 – 2,5 mln € 3.085,- € 3.345,- € 280,92 € 3.865,- € 324,25
€ 2,5 – 50 mln € 3.734,- € 3.994,- € 337,17 € 4.514,- € 380,50
€ 5 – 10 mln € 5.032,- € 5.292,- € 449,67 € 5.812,- € 493,-
€ 10 – 50 mln € 6.718,- € 6.978,- € 595,58 € 7.498,- € 638,92
€ 50 – 100 mln € 8.341,- € 8.601,- € 736,25 € 9.121,- € 779,58
€ 100+ mln € 10.612,- € 10.872,- € 933,- € 11.392,- € 976,33
 • Bovengenoemde prijzen zijn conform prijspeil 2023.
 • Met omzet wordt bedoeld: het totaalbedrag van alle verkopen van sierteeltproducten (in binnen- en buitenland).
 • Eindgebruikers betalen vooraf hun vergoeding jaarlijks, via een automatische incasso of op rekening.
 • Extra (sub)accounts voor SSS inzichten naar klant of interne entiteiten is op verzoek met Floridata af te stemmen. De kosten zijn eenmalig €200,- per account en €16,25 per data inleesverzoek. De afrekening hiervan geschiedt aan het eind van het lopende jaar.
 • De bedragen zijn exclusief BTW.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de volgende documenten van toepassing zijn: