Aan de slag

Ben je al gebruiker van de SSS, dan kun je meteen aan de slag. Of log direct in.

Leeswijzer

Op deze website vind je alle informatie over de Sustainable Sourcing Scan (SSS). Na het lezen van de website, de handleiding, de FAQ en het kijken van de instructievideo’s kun je zelfstandig aan de slag. Actualiteiten rondom de tool zullen op de website worden geplaatst onder “Actueel”. Mocht je na het lezen en/of bekijken van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de helpdesk van Floridata.

Wat vind je waar?

    Handleiding
De handleiding is opgedeeld in een “Aanleverinstructie van het CSV-bestand”, het aflezen van de grafieken in de Floridata Portal en het downloaden van de PoSP.

    Instructievideo Floridata Portal
De instructievideo geeft je een beeld wat de mogelijkheden zijn van de SSS in de Floridata Portal. Het filmpje duurt 3.48 minuten.

    FAQ
In de FAQ zijn de veelgestelde vragen opgenomen over de SSS.

Hoe werkt de tool?

Voor de SSS is er een CSV-bestand nodig om inkoopgegevens te controleren op de afgegeven certificaten. Deze certificaten zijn altijd gekoppeld aan de ‘FSI2025 Basket of Standards’. Het insturen van een juist ingevuld CSV-bestand zorgt ervoor deze controle automatisch plaatsvindt. Dit maakt het mogelijk om de resultaten in de Floridata Portal te zien en om een gevalideerd ‘Proof of Sustainable Purchase’ (PoSP) te verkrijgen.

 

In drie eenvoudige stappen ben je op de hoogte van jouw duurzame inkoop!


Aanlevering inkoopgegevens
De inkoopgegevens sla je op in MS Excel in een CSV-bestand. Het invullen van de kolommen en rijen gaat volgens een vaste procedure. In de Aanleverinstructie kun je lezen hoe dit precies werkt.

In de Aanleverinstructies staat het format omschreven.

Data wordt ingelezen volgens een vaste procedure
Dit is een automatische stap. Als het CSV-bestand correct is ingevuld, hoeft er verder geen actie te worden ondernomen.


Ben je benieuwd hoe de tool dit berekent? Lees meer.

Analyseer en monitor de resultaten
In de Floridata Portal zijn de resultaten uitsplitsbaar per periode, kweker, land van herkomst en productgroep. Daarnaast is het mogelijk om de PoSP te downloaden over de betreffende periode.

Wat betekent duurzaam of niet-duurzaam in de resultaten? Lees meer.
Goed om te weten:
Een consortium kan zowel de resultaten inzien voor alle bedrijven samen óf ieder dochterbedrijf apart.
Het insturen van de inkoopgegevens kan per maand of per jaar. Vervolgens kun je de resultaten over de betreffende periode inzien.

Hoe komen de resultaten tot stand?

In de output zie je de percentages van het ingekochte volume uitgesplitst in vier categorieën:

Categorie Uitleg In MS Excel
Gecertificeerd – verantwoorde bron de certificering van de kweker voldoet aan de FSI-duurzaamheidseisen duurzaam
Gecertificeerd de certificering van de kweker voldoet niet aan de FSI-duurzaamheidseisen niet-duurzaam
Niet-gecertificeerd de kweker heeft geen geldige certificaten niet-duurzaam
Niet-geïdentificeerd het VerkoperGLN, RFH of Plantion nummer van de kweker is niet bekend bij Floricode niet-duurzaam

De tool berekent volgens een vaste procedure het aandeel van elk van de vier bovenstaande categorieën.

Dit gebeurt aan de hand van de inleesprocedure met betrekking tot de FSI-duurzaamheidseisen. Zo wordt jouw inkoopdata gevalideerd met het Floricode certificatenregister en het land van productie. Floricode onderhoudt wekelijks het certificatenregister met de informatie van de schema-eigenaren.
De volgende controles worden hiervoor doorlopen:

Controle 1
Niet-geïdentificeerd of niet-gecertificeerd?
Controle 2
Hoog risicoland?
Controle 3
Gecertificeerd-verantwoorde bron of gecertificeerd?
Door middel van de VerkoperGLN, RFH of Plantion nummer, wordt gecontroleerd of de kweker voorkomt in de Floricode administratie.
Wanneer dit niet het geval is, wordt het bijbehorende volume gekenmerkt als niet-geïdentificeerd. Is de kweker wel bekend bij Floricode, maar is deze niet opgenomen in het Floricode certifcatenregister? Dan komt de kweker in de categorie niet-gecertificeerd.
Met de ISO-landcode wordt bepaald of er sprake is van een hoog risicoland, gebaseerd op het productieland van de kweker (volgens BSCI).
 • Hoog risicoland?:
 •       Ja, er zijn drie certificaten nodig: 1) GAP-certificering, 2) Environmental-Record Keeping certificering, 3) Sociale certificering.
        Dit kunnen aparte certificaten zijn of een gecombineerd certificaat. In het certificaten mandje van het FSI kun je dit terugzien.
 • Geen hoog risicoland?:
 •       Alleen GAP-certificering en Environmental-Record Keeping certificering zijn vereist.
In deze stap wordt gecontroleerd of de kweker in het bezit is van de vereiste certificering over de betreffende periode. Afhankelijk hiervan wordt het volume aangemerkt als: 
 • gecertificeerd-verantwoorde bron
 • gecertificeerd

Instructievideo

De instructievideo geeft je een beeld wat de mogelijkheden zijn van de SSS in de Floridata Portal. Het filmpje duurt 3.48 minuten. Bron: www.floridata.nl

Handleiding

Download de handleiding voor meer details over het CSV-bestand en het Floridata Portal.

Webservices SSS

Download de handleiding webservices SSS voor meer details over de beschikbare output van de 2 webservices SSS.

Ben je al gebruiker van de SSS, dan kun je meteen aan de slag. Of log direct in.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Algemeen

Hoe ziet het certificatenmandje (FSI-duurzaamheidseisen) er uit?

Wat is er veranderd voor de doelstelling van 2025 (t.o.v.) 2020?
Is de kweker in een risicoland gevestigd?
 • Ja: alle drie de certificeringen zijn vereist; GAP, Environmental- Record Keeping en Social.
 • Nee: alleen GAP en Environmental – Record Keeping certificering is vereist.
Het FSI heeft in de bestaande structuur van duurzaamheidseisen voor de doelstelling van 2020 een extra eis toegevoegd voor de doelstelling van 2025: ‘Environmental – Record Keeping’. Naast een GAP-certificering is deze extra eis noodzakelijk. Voor de sociale certificaten is er niets veranderd.

Welke landen worden gekenmerkt als risicoland en hoe wordt dit bepaald?
FSI maakt gebruik van de BSC countries Risk Classification. De risicolanden vind je terug op de website van BSCI countries. Voor deze risicolanden is naast GAP en Environmental – Record Keeping certificering ook sociale certificering vereist.

Hoe worden de resultaten weergegeven in de tool en hoe worden deze resultaten gegenereerd?
In de output zie je de percentages van het ingekochte volume uitgesplitst in vier categorieën:

Op deze manier worden de resultaten gegenereerd:
Op basis van de verstrekte inkoopgegevens berekent de tool het aandeel van elk van de vier bovenstaande categorieën. Dit gebeurt aan de hand van de inleesprocedure met betrekking tot de duurzaamheidseisen van het FSI. Zo wordt jouw inkoopdata gevalideerd met het Floricode certificatenregister en het land van productie. Floricode onderhoudt wekelijks het certificatenregister met de informatie van de schema-eigenaren. De volgende stappen worden hiervoor doorlopen:

 • Stap 1: Door middel van de VerkoperGLN, RFH of Plantion nummer, wordt gecontroleerd of de kweker voorkomt in de Floricode administratie. Wanneer dit niet het geval is, wordt het bijbehorende volume gekenmerkt als niet-geïdentificeerd. Is de kweker wel bekend bij Floricode, maar is deze niet opgenomen in het Floricode certifcatenregister? Dan komt de kweker in de categorie niet-gecertificeerd.
 • Stap 2: Met de ISO-landcode wordt bepaald of er sprake is van een hoog risicoland, gebaseerd op het productieland van de kweker (volgens BSCI).
  • Hoog risicoland?: Ja, er zijn drie certificaten nodig: 1) GAP-certificering, 2) Environmental-Record Keeping certificering, 3) Sociale certificering. Dit kunnen aparte certificaten zijn of een gecombineerd certificaat. In het certificaten mandje van het FSI kun je dit terugzien. Bijvoorbeeld de Florverde Sustainable Flowers Standard en de Kenya Flower Council Silver Standard zijn een gecombineerd certificaat.
  • Geen hoog risicoland?: Alleen GAP-certificering en Environmental-Record Keeping certificering zijn vereist.
 • Stap 3: In deze stap wordt gecontroleerd of de kweker in het bezit is van de vereiste certificering over de betreffende periode. Afhankelijk hiervan wordt het volume aangemerkt als:  gecertificeerd-verantwoorde bron gecertificeerd

De resultaten kunnen gefilterd worden op periode, productgroep, land en kweker. Wil je meer weten over de resultaten? Bekijk de instructievideo Sustainable Sourcing Scan (duur: 3:48min EN gesproken met NL ondertiteling) om een duidelijk beeld te krijgen van de weergave van de resultaten.

Kan ik over mijn eigen resultaten communiceren?
Het staat gebruikers vrij om hun eigen resultaten te gebruiken voor communicatie en strategische doeleinden, in afstemming met het FSI.

Wordt er een sector cijfer gepubliceerd?
Nee, op dit moment niet. Momenteel zijn hier ook geen plannen voor. Mocht dit in de toekomst toch overwogen worden, dan gebeurt dit alleen wanneer alle deelnemers hun toestemming geven. Tijdens de FSI-bijeenkomsten wordt er op geaggregeerd niveau bepaalde collectieve inzichten gedeeld, met als doel het percentage duurzaam product verder te verhogen. Dit is altijd in overeenstemming met de gebruikers van de SSS.

Data aanlevering en resultaten

Welke inkoopdata dien ik aan te leveren en op welke manier?
Inkoopgegevens dienen in een CSV-bestand aangeleverd te worden, per e-mail naar duurzaamheid@floridata.eu. In dit bestand staat het ingekochte volume (in hele aantallen stelen/planten), uitgesplitst naar:
 • Productcode (VBN of GPC-brickcode)
 • Kweker identificatie (GLN–code of veilingnummer)
 • Land van herkomst (ISO-landcode)
 • Maandnummer en jaartal
Prijsinformatie is niet vereist. De data van een periode (maand/jaar) dient in één keer compleet te worden aangeleverd. Indien dezelfde periode in een ander bericht nogmaals aangeboden wordt, dan wordt de eerder aangeleverde data van diezelfde periode overschreven. In één bericht kunnen meerdere periodes (maanden) aangeboden worden. Voor de volledige aanleverinstructie en alle details, zie het pdf: aanleverinstructie document
Kan ik ook de ISO-landcode van de kweker verkooplocatie opgeven als ik het land van productie niet weet?
Ja, de aangeleverde ISO-landcode wordt tijdens de inleesprocedure vergeleken met de ISO-landcode van het productieland van de kweker, middels de Floricode Productieland ISO-landcode lijst. Indien nodig wordt de ISO-landcode vervolgens aangepast. Zodoende is de output verzekerd van een juiste screening op risicoland.
Ik heb alleen een VBN-productcode, kan ik de GPC code achterhalen?
Ja, via de website van Floricode zijn de GPC Brick codes via FTP te downloaden. De GPC-distributieset wordt maandelijks geüpdatet. Ook kun je bij Floricode een matchingtabel vinden, waarmee je GPC Brick codes kunt opzoeken aan de hand van VBN-productcodes. Hierbij is ProductGPC de unieke identificatie van de Productgroep zoals gebruikt door GPC (in GPC termen is de productgroep een Brick) en is de ProductVBNCode de unieke identificatie gebruikt door de VBN.
Wat betekent “een regel kan niet ingelezen worden” of “een regel kan niet verwerkt worden”?
 • Een niet ingelezen regel verwijst naar een regel die niet voldoet aan de aanleverspecificatie. Dit zorgt ervoor dat de regel niet kan worden ingelezen, waardoor vervolgens het hele bestand niet gebruikt kan worden. Vandaar dat deze regel uit het bestand verwijderd dient te worden. Mogelijke oorzaak: het aantal is 0 of kleiner (kolom M) of het leeg laten van een verplicht veld.
 • Een uitgevallen regel is een regel die wel is ingelezen door de tool (en dus wel voldoet aan de aanleverspecificatie), maar waarvan de output niet zichtbaar is in de SSS. Een voorbeeld is de onbekende productcode. De bijbehorende melding “ProductgroepGPC gevuld maar onbekend” kan zowel verwijzen naar ProductGPC als ProductVBNCode, afhankelijk van welke productcode is ingevuld.
Een van de niet-duurzame kwekers in de output wordt aangeduid met M.P.C.G. VD TOGT TEST en onbekende kweker, wat betekent dit?
In dit geval is het volume ‘niet duurzaam’, omdat de bron niet bekend is. Dit wordt veroorzaakt door FH-nummer 999999 of het GLN-veld waarin 0 is ingevuld. Floricode matcht het FH-nummer 999999 met de M.P.C.G. VD TOGT TEST waardoor deze ’test kweker’ te zien is in de kwekers tabel van de output. In werkelijkheid is de bron met FH-nummer 999999 onbekend. Wanneer in het GLN-veld een 0 wordt ingevuld (omdat de bron onbekend is) verschijnt er ‘Onbekende kweker’ in de kwekers tabel van de output.
Een kweker van ons heeft geen GLN en geen Floraholland nummer, hoe kan deze kweker wel worden ingelezen in de tool?
Een kweker die nog geen GLN heeft kan er één laten aanmaken bij Floricode. Vervolgens kan Floricode de certificaten van betreffende kweker in de administratie bijwerken.
Wanneer ik het CSV-bestand heb opgeslagen, staan er in de kolommen B en E afgekorte getallen (wetenschappelijke notatie), hoe los ik dit op?
Voor het succesvol opslaan van het CSV-bestand, doorloop je de volgende stappen, vóór het opslaan van het bestand (zie afbeelding hieronder):

 1. Selecteer de gehele kolom B en E (door op de letter B en E te klikken).
 2. Klik op rechtermuisknop en kies “Cellen opmaken”, waardoor je bij celeigenschappen terecht komt.
 3. Kies uit de kolom categorie: Getal
 4. Vul bij aantal decimalen 0 in en klik op OK.

Let op: wanneer je vervolgens het bestand opslaat en hier later weer wijzigingen in aanbrengt, voer deze handelingen dan voor de zekerheid nogmaals uit. Wanneer je dit niet zou doen, blijven alleen de eerste 6 cijfers van het GLN behouden en verandert de rest in 0. Er gaat dan dus informatie verloren.

Een kweker wordt in de output aangemerkt als niet-duurzaam, maar ik denk dat de kweker wel duurzaam is. Hoe kan dit?
Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

 1. De certificering van de kweker valt buiten het mandje, zie FSI Basket of Standards. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kweker wel MPS-A of MPS-B heeft, maar niet de benodigde MPS-GAP. Het komt ook voor dat een kweker zijn MPS-GAP-status verliest gedurende het jaar, wanneer MPS A/B/C-status vervalt. Ook kan een kweker slechts voor bijvoorbeeld bollen gecertificeerd zijn en niet voor de opkweek van bloemen of planten.
 2. De kweker is gecertificeerd geweest en heeft een certificaat ontvangen, maar de certificering is later opgeschort. Je kunt op de website van MPS en Global GAP de huidige status zelf controleren, of middels het Floricode certificaten register.
 3. De kweker heeft met andere kwekers een groepscertificaat, mogelijk bij MPS, maar dit is door MPS nog niet in haar portal gezet (stuur een mail naar info@sustainablesourcingscan.eu).
 4. De kweker is gevestigd in een risicoland. Hierdoor is een milieucertificering niet voldoende en dient de kweker ook sociaal gecertificeerd te zijn.
 5. De certificering van de kweker is nog niet bekend bij Floricode. De SSS leest in de administratie van Floricode af welke certificaten gekoppeld zijn aan een kweker. Deze administratie is niet real-time, maar wordt vaak wekelijks geüpdatet. Dit geldt echter niet voor alle certificeringen. Enkele worden maandelijks (de eerste dinsdag van de nieuwe maand) of per kwartaal geüpdatet. Om deze reden is het raadzaam de data van de voorgaande maand na de eerste dinsdag van de nieuwe maand te laten inschieten.
 6. De inkoopdata staat op een commerciële handelsnaam (en bedrijfsnummer) in plaats van de kwekersnaam.

Wanneer je nog steeds twijfels hebt bij de niet-duurzame status van een kweker: stuur dan gerust een e-mail naar info@sustainablesourcingscan.eu en vermeld daarin:

 • Naam van de kweker.
 • Het VerkoperGLN/veilingcode van de kweker.
 • Om welke certificering het gaat.
 • De periode (maand/maanden) waar het omgaat.
Een kweker komt zowel voor in het duurzame rijtje als het niet-duurzame rijtje. Hoe kan dit?
Dit kan gebeuren wanneer je een periode van meerdere maanden selecteert. Bijvoorbeeld: wanneer een kweker gecertificeerd is van 10-1-2020 tot en met 4-1-2021, zal deze kweker in de periode januari 2020 bij niet duurzaam staan, omdat het certificaat niet de gehele maand geldig is. Voor de overige maanden februari-december zal de bijbehorende handel als duurzaam verschijnen. En zo kunnen er ook weleens halve maanden tussen twee certificaten zitten, waardoor de kweker niet het volledige jaar gecertificeerd is. Echter wordt er in afstemming met het FSI een transitieperiode van 10 dagen gehanteerd tussen de einddatum van het certificaat en de begindatum van het vernieuwde certificaat. Een kweker mag zodoende maximaal 10 dagen geen geldig certificaat hebben.