Home

Voordelen SSS

Voordelen van het gebruik van de SSS:

Concurrentievoordeel & transparantie door aantoonbare beschikbaarheid van duurzame producten. Door middel van de PoSP te downloaden kun je jouw prestatie tonen aan klanten en andere belanghebbenden. Dit wordt steeds belangrijker gezien de politieke discussies en maatschappelijke bewustwording wat betreft verantwoorde handel. Jouw PoSP voldoet als bewijslast aan het FSI monitoring protocol.

De kortste klap naar een duurzame inkoop kunnen maken door middel van de verkregen inzichten. Als inkoper kun je in gesprek gaan met kwekers en/of partners die niet in het bezit zijn van de vereiste certificaten.

Een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van sierteeltproducten, door actief met de resultaten aan de slag te gaan en zo de 90% doelstelling na te streven.

Deelnemers die gebruikmaken van de SSS

Testimonials