OUD[:nl]Aan de slag[:en]Get Started[:]

[:nl]

Ben je al gebruiker van de SSS, dan kun je meteen aan de slag. Of log direct in.

Leeswijzer

Op deze website vind je alle informatie over de Sustainable Sourcing Scan (SSS). Na het lezen van website, de handleiding, de FAQ en het kijken van de instructievideo kun je zelfstandig aan de slag. Actualiteiten rondom de tool zullen op de website worden geplaatst onder “Actueel”. Mocht je na het lezen en/of bekijken van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de helpdesk van Floridata.

Wat vind je waar?

    Menu van de website
Hier krijg je antwoorden op de volgende vragen “Wat is de SSS?”, “Wie zijn de betrokken partijen?”, “Wat kost de SSS” en “Hoe werkt de tool?”.

    Handleiding
De handleiding is opgedeeld in een “Aanleverinstructie van het CSV-bestand”, het aflezen van de grafieken in de Floridata Portal en het downloaden van de PoSP.

    Instructievideo Floridata Portal
De instructievideo geeft je een beeld wat de mogelijkheden zijn van de SSS in de Floridata Portal. Het filmpje duurt 3.48 minuten.

    FAQ
In de FAQ zijn de veelgestelde vragen opgenomen over de SSS.

Hoe werkt de tool?

Voor de SSS is er een CSV-bestand nodig om inkoopgegevens te controleren op de afgegeven certificaten. Deze certificaten zijn altijd gekoppeld aan de ‘FSI2025 Basket of Standards’. Het insturen van een juist ingevuld CSV-bestand zorgt ervoor deze controle automatisch plaatsvindt. Dit maakt het mogelijk om de resultaten in de Floridata Portal te zien en om een gevalideerd ‘Proof of Sustainable Purchase’ (PoSP) te verkrijgen.

 

In drie eenvoudige stappen ben je op de hoogte van jouw duurzame inkoop!


Aanlevering inkoopgegevens
De inkoopgegevens sla je op in MS Excel in een CSV-bestand. Het invullen van de kolommen en rijen gaat volgens een vaste procedure. In de Aanleverinstructie kun je lezen hoe dit precies werkt.

In de Aanleverinstructies staat het format omschreven.

Data wordt ingelezen volgens een vaste procedure
Dit is een automatische stap. Als het CSV-bestand correct is ingevuld, hoeft er verder geen actie te worden ondernomen.


Ben je benieuwd hoe de tool dit berekent? Lees meer.

Analyseer en monitor de resultaten
In de Floridata Portal zijn de resultaten uitsplitsbaar per periode, kweker, land van herkomst en productgroep. Daarnaast is het mogelijk om de PoSP te downloaden over de betreffende periode.

Wat betekent duurzaam of niet-duurzaam in de resultaten? Lees meer.
Goed om te weten:
Een consortium kan zowel de resultaten inzien voor alle bedrijven samen óf ieder dochterbedrijf apart. Het insturen van de inkoopgegevens kan per maand of per jaar. Vervolgens kun je de resultaten over de betreffende periode inzien.

Instructievideo

De instructievideo geeft je een beeld wat de mogelijkheden zijn van de SSS in de Floridata Portal. Het filmpje duurt 3.48 minuten. Bron: www.floridata.nl

 

Handleiding

Frequently Asked Questions (FAQ)

Algemeen

Hoe ziet het certificatenmandje (FSI-duurzaamheidseisen) er uit?
Wat is er veranderd voor de doelstelling van 2025 (t.o.v.) 2020?
Is de kweker in een risicoland gevestigd?
 • Ja: alle drie de certificeringen zijn vereist; GAP, Environmental- Record Keeping en Social.
 • Nee: alleen GAP en Environmental – Record Keeping certificering is vereist.
Het FSI heeft in de bestaande structuur van duurzaamheidseisen voor de doelstelling van 2020 een extra eis toegevoegd voor de doelstelling van 2025: ‘Environmental – Record Keeping’. Naast een GAP-certificering is deze extra eis noodzakelijk. Voor de sociale certificaten is er niets veranderd.
Welke landen worden gekenmerkt als risicoland en hoe wordt dit bepaald?
FSI maakt gebruik van de BSC countries Risk Classification. De risicolanden vind je terug op de website van BSCI countries. Voor deze risicolanden is naast GAP en Environmental – Record Keeping certificering ook sociale certificering vereist.
Hoe worden de resultaten weergegeven in de tool en hoe worden deze resultaten gegenereerd?
In de output zie je de percentages van het ingekochte volume uitgesplitst in vier categorieën: Op deze manier worden de resultaten gegenereerd: Op basis van de verstrekte inkoopgegevens berekent de tool het aandeel van elk van de vier bovenstaande categorieën. Dit gebeurt aan de hand van de inleesprocedure met betrekking tot de duurzaamheidseisen van het FSI. Zo wordt jouw inkoopdata gevalideerd met het Floricode certificatenregister en het land van productie. Floricode onderhoudt wekelijks het certificatenregister met de informatie van de schema-eigenaren. De volgende stappen worden hiervoor doorlopen:

 • Stap 1: Door middel van de VerkoperGLN, RFH of Plantion nummer, wordt gecontroleerd of de kweker voorkomt in de Floricode administratie. Wanneer dit niet het geval is, wordt het bijbehorende volume gekenmerkt als niet-geïdentificeerd. Is de kweker wel bekend bij Floricode, maar is deze niet opgenomen in het Floricode certifcatenregister? Dan komt de kweker in de categorie niet-gecertificeerd.
 • Stap 2: Met de ISO-landcode wordt bepaald of er sprake is van een hoog risicoland, gebaseerd op het productieland van de kweker (volgens BSCI).
  • Hoog risicoland?: Ja, er zijn drie certificaten nodig: 1) GAP-certificering, 2) Environmental-Record Keeping certificering, 3) Sociale certificering. Dit kunnen aparte certificaten zijn of een gecombineerd certificaat. In het certificaten mandje van het FSI kun je dit terugzien. Bijvoorbeeld de Florverde Sustainable Flowers Standard en de Kenya Flower Council Silver Standard zijn een gecombineerd certificaat.
  • Geen hoog risicoland?: Alleen GAP-certificering en Environmental-Record Keeping certificering zijn vereist.
 • Stap 3: In deze stap wordt gecontroleerd of de kweker in het bezit is van de vereiste certificering over de betreffende periode. Afhankelijk hiervan wordt het volume aangemerkt als:  gecertificeerd-verantwoorde bron gecertificeerd

De resultaten kunnen gefilterd worden op periode, productgroep, land en kweker. Wil je meer weten over de resultaten? Bekijk de instructievideo Sustainable Sourcing Scan (duur: 3:48min EN gesproken met NL ondertiteling) om een duidelijk beeld te krijgen van de weergave van de resultaten.

Kan ik over mijn eigen resultaten communiceren?
Het staat gebruikers vrij om hun eigen resultaten te gebruiken voor communicatie en strategische doeleinden, in afstemming met het FSI.
Wordt er een sector cijfer gepubliceerd?
Nee, op dit moment niet. Momenteel zijn hier ook geen plannen voor. Mocht dit in de toekomst toch overwogen worden, dan gebeurt dit alleen wanneer alle deelnemers hun toestemming geven. Tijdens de FSI-bijeenkomsten wordt er op geaggregeerd niveau bepaalde collectieve inzichten gedeeld, met als doel het percentage duurzaam product verder te verhogen. Dit is altijd in overeenstemming met de gebruikers van de SSS.

Data aanlevering en resultaten

Welke inkoopdata dien ik aan te leveren en op welke manier?
Inkoopgegevens dienen in een CSV-bestand aangeleverd te worden, per e-mail naar duurzaamheid@floridata.eu. In dit bestand staat het ingekochte volume (in hele aantallen stelen/planten), uitgesplitst naar:
 • Productcode (VBN of GPC-brickcode)
 • Kweker identificatie (GLN–code of veilingnummer)
 • Land van herkomst (ISO-landcode)
 • Maandnummer en jaartal
Prijsinformatie is niet vereist. De data van een periode (maand/jaar) dient in één keer compleet te worden aangeleverd. Indien dezelfde periode in een ander bericht nogmaals aangeboden wordt, dan wordt de eerder aangeleverde data van diezelfde periode overschreven. In één bericht kunnen meerdere periodes (maanden) aangeboden worden. Voor de volledige aanleverinstructie en alle details, zie het pdf: aanleverinstructie document
Kan ik ook de ISO-landcode van de kweker verkooplocatie opgeven als ik het land van productie niet weet?
Ja, de aangeleverde ISO-landcode wordt tijdens de inleesprocedure vergeleken met de ISO-landcode van het productieland van de kweker, middels de Floricode Productieland ISO-landcode lijst. Indien nodig wordt de ISO-landcode vervolgens aangepast. Zodoende is de output verzekerd van een juiste screening op risicoland.
Ik heb alleen een VBN-productcode, kan ik de GPC code achterhalen?
Ja, via de website van Floricode zijn de GPC Brick codes via FTP te downloaden. De GPC-distributieset wordt maandelijks geüpdatet. Ook kun je bij Floricode een matchingtabel vinden, waarmee je GPC Brick codes kunt opzoeken aan de hand van VBN-productcodes. Hierbij is ProductGPC de unieke identificatie van de Productgroep zoals gebruikt door GPC (in GPC termen is de productgroep een Brick) en is de ProductVBNCode de unieke identificatie gebruikt door de VBN.
Wat betekent “een regel kan niet ingelezen worden” of “een regel kan niet verwerkt worden”?
 • Een niet ingelezen regel verwijst naar een regel die niet voldoet aan de aanleverspecificatie. Dit zorgt ervoor dat de regel niet kan worden ingelezen, waardoor vervolgens het hele bestand niet gebruikt kan worden. Vandaar dat deze regel uit het bestand verwijderd dient te worden. Mogelijke oorzaak: het aantal is 0 of kleiner (kolom M) of het leeg laten van een verplicht veld.
 • Een uitgevallen regel is een regel die wel is ingelezen door de tool (en dus wel voldoet aan de aanleverspecificatie), maar waarvan de output niet zichtbaar is in de SSS. Een voorbeeld is de onbekende productcode. De bijbehorende melding “ProductgroepGPC gevuld maar onbekend” kan zowel verwijzen naar ProductGPC als ProductVBNCode, afhankelijk van welke productcode is ingevuld.
Een van de niet-duurzame kwekers in de output wordt aangeduid met M.P.C.G. VD TOGT TEST en onbekende kweker, wat betekent dit?
In dit geval is het volume ‘niet duurzaam’, omdat de bron niet bekend is. Dit wordt veroorzaakt door FH-nummer 999999 of het GLN-veld waarin 0 is ingevuld. Floricode matcht het FH-nummer 999999 met de M.P.C.G. VD TOGT TEST waardoor deze ’test kweker’ te zien is in de kwekers tabel van de output. In werkelijkheid is de bron met FH-nummer 999999 onbekend. Wanneer in het GLN-veld een 0 wordt ingevuld (omdat de bron onbekend is) verschijnt er ‘Onbekende kweker’ in de kwekers tabel van de output.
Een kweker van ons heeft geen GLN en geen Floraholland nummer, hoe kan deze kweker wel worden ingelezen in de tool?
Een kweker die nog geen GLN heeft kan er één laten aanmaken bij Floricode. Vervolgens kan Floricode de certificaten van betreffende kweker in de administratie bijwerken.
Wanneer ik het CSV-bestand heb opgeslagen, staan er in de kolommen B en E afgekorte getallen (wetenschappelijke notatie), hoe los ik dit op?
Voor het succesvol opslaan van het CSV-bestand, doorloop je de volgende stappen, vóór het opslaan van het bestand (zie afbeelding hieronder):

 1. Selecteer de gehele kolom B en E (door op de letter B en E te klikken).
 2. Klik op rechtermuisknop en kies “Cellen opmaken”, waardoor je bij celeigenschappen terecht komt.
 3. Kies uit de kolom categorie: Getal
 4. Vul bij aantal decimalen 0 in en klik op OK.

Let op: wanneer je vervolgens het bestand opslaat en hier later weer wijzigingen in aanbrengt, voer deze handelingen dan voor de zekerheid nogmaals uit. Wanneer je dit niet zou doen, blijven alleen de eerste 6 cijfers van het GLN behouden en verandert de rest in 0. Er gaat dan dus informatie verloren.

Een kweker wordt in de output aangemerkt als niet-duurzaam, maar ik denk dat de kweker wel duurzaam is. Hoe kan dit?
Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

 1. De certificering van de kweker valt buiten het mandje, zie FSI Basket of Standards. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kweker wel MPS-A of MPS-B heeft, maar niet de benodigde MPS-GAP. Het komt ook voor dat een kweker zijn MPS-GAP-status verliest gedurende het jaar, wanneer MPS A/B/C-status vervalt. Ook kan een kweker slechts voor bijvoorbeeld bollen gecertificeerd zijn en niet voor de opkweek van bloemen of planten.
 2. De kweker is gecertificeerd geweest en heeft een certificaat ontvangen, maar de certificering is later opgeschort. Je kunt op de website van MPS en Global GAP de huidige status zelf controleren, of middels het Floricode certificaten register.
 3. De kweker heeft met andere kwekers een groepscertificaat, mogelijk bij MPS, maar dit is door MPS nog niet in haar portal gezet (stuur een mail naar info@sustainablesourcingscan.eu).
 4. De kweker is gevestigd in een risicoland. Hierdoor is een milieucertificering niet voldoende en dient de kweker ook sociaal gecertificeerd te zijn.
 5. De certificering van de kweker is nog niet bekend bij Floricode. De SSS leest in de administratie van Floricode af welke certificaten gekoppeld zijn aan een kweker. Deze administratie is niet real-time, maar wordt vaak wekelijks geüpdatet. Dit geldt echter niet voor alle certificeringen. Enkele worden maandelijks (de eerste dinsdag van de nieuwe maand) of per kwartaal geüpdatet. Om deze reden is het raadzaam de data van de voorgaande maand na de eerste dinsdag van de nieuwe maand te laten inschieten.
 6. De inkoopdata staat op een commerciële handelsnaam (en bedrijfsnummer) in plaats van de kwekersnaam.

Wanneer je nog steeds twijfels hebt bij de niet-duurzame status van een kweker: stuur dan gerust een e-mail naar info@sustainablesourcingscan.eu en vermeld daarin:

 • Naam van de kweker.
 • Het VerkoperGLN/veilingcode van de kweker.
 • Om welke certificering het gaat.
 • De periode (maand/maanden) waar het omgaat.
Een kweker komt zowel voor in het duurzame rijtje als het niet-duurzame rijtje. Hoe kan dit?
Dit kan gebeuren wanneer je een periode van meerdere maanden selecteert. Bijvoorbeeld: wanneer een kweker gecertificeerd is van 10-1-2020 tot en met 4-1-2021, zal deze kweker in de periode januari 2020 bij niet duurzaam staan, omdat het certificaat niet de gehele maand geldig is. Voor de overige maanden februari-december zal de bijbehorende handel als duurzaam verschijnen. En zo kunnen er ook weleens halve maanden tussen twee certificaten zitten, waardoor de kweker niet het volledige jaar gecertificeerd is. Echter wordt er in afstemming met het FSI een transitieperiode van 10 dagen gehanteerd tussen de einddatum van het certificaat en de begindatum van het vernieuwde certificaat. Een kweker mag zodoende maximaal 10 dagen geen geldig certificaat hebben.

 

If you are already a SSS (end) user, you can start right away. Or log in directly.

Reader’s Guide

Op deze website vind je alle informatie over de Sustainable Sourcing Scan (SSS). Na het lezen van website, de handleiding, de FAQ en het kijken van de instructievideo kun je zelfstandig aan de slag. Actualiteiten rondom de tool zullen op de website worden geplaatst onder “Actueel”. Mocht je na het lezen en/of bekijken van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de helpdesk van Floridata.

Where to find this information?

    Menu van de website
Hier krijg je antwoorden op de volgende vragen “Wat is de SSS?”, “Wie zijn de betrokken partijen?”, “Wat kost de SSS” en “Hoe werkt de tool?”.

    Handleiding
De handleiding is opgedeeld in een “Aanleverinstructie van het CSV-bestand”, het aflezen van de grafieken in de Floridata Portal en het downloaden van de PoSP.

    Instructievideo Floridata Portal
De instructievideo geeft je een beeld wat de mogelijkheden zijn van de SSS in de Floridata Portal. Het filmpje duurt 3.48 minuten.

    FAQ
In de FAQ zijn de veelgestelde vragen opgenomen over de SSS.

How to get started?

Voor de SSS is er een CSV-bestand nodig om inkoopgegevens te controleren op de afgegeven certificaten. Deze certificaten zijn altijd gekoppeld aan de ‘FSI2025 Basket of Standards’. Het insturen van een juist ingevuld CSV-bestand zorgt ervoor deze controle automatisch plaatsvindt. Dit maakt het mogelijk om de resultaten in de Floridata Portal te zien en om een gevalideerd ‘Proof of Sustainable Purchase’ (PoSP) te verkrijgen.

In drie eenvoudige stappen ben je op de hoogte van jouw duurzame inkoop!


Aanlevering inkoopgegevens
De inkoopgegevens sla je op in MS Excel in een CSV-bestand. Het invullen van de kolommen en rijen gaat volgens een vaste procedure. In de Aanleverinstructie kun je lezen hoe dit precies werkt.

In de Aanleverinstructies staat het format omschreven.

Data wordt ingelezen volgens een vaste procedure
Dit is een automatische stap. Als het CSV-bestand correct is ingevuld, hoeft er verder geen actie te worden ondernomen.

Ben je benieuwd hoe de tool dit berekent? Lees meer.

Analyseer en monitor de resultaten
In de Floridata Portal zijn de resultaten uitsplitsbaar per periode, kweker, land van herkomst en productgroep. Daarnaast is het mogelijk om de PoSP te downloaden over de betreffende periode.

Wat betekent duurzaam of niet-duurzaam in de resultaten? Lees meer.
Goed om te weten:
Een consortium kan zowel de resultaten inzien voor alle bedrijven samen óf ieder dochterbedrijf apart. Het insturen van de inkoopgegevens kan per maand of per jaar. Vervolgens kun je de resultaten over de betreffende periode inzien.

How are these results generated?

In the output the percentages of the purchased volume are split into four categories:

 

Category Explanation In MS Excel
Certified-responsible source certificates of the grower comply with the FSI2025 Basket of Standards sustainable
Certified certificates of the grower do not comply with the FSI2025 Basket of Standards not sustainable
Not certified the grower does not have any valid certificates not sustainable
Unidentified the VerkoperGLN, RFH or Plantion number of the grower is not known to Floricode not sustainable

 

Based on the received purchase data, the tool calculates the share of each of the four above-mentioned categories

These data are processed according to the sustainability demands of the FSI Basket of Standards. This means that your purchase data is validated with the register of certificates of Floricode and the country of production (ISO-country codes). Floricode is the owner of the register of certificates and updates this weekly.
The following checks are carried out:

Check 1
Unidentified or not certified?
Check 2
High-risk country?
Check 3
certified-responsible source or certified?
By monitoring the VerkoperGLN, RFH or Plantion number, the tool checks whether the grower is known in the administration of Floricode.
When the grower is unknown, the corresponding volume is defined as unidentified. Is the grower known at Floricode, but he is not included in the register of certificates? The grower will be found in the category of not certified.
With the ISO-country code is determined if a country is a high-risk country, based on the production country of the grower (according to BSCI).
  • High-risk country?:
  •        Yes, three certificates are necessary: 1) GAP-certificate, 2) Environmental–Record Keeping certificate and 3) social certificate.

 

  •        The grower can receive these certificates separately or combined. Two examples of the combined certificates are

Florverde Sustainable Flowers Standard

  •        and

Kenya Flower Council Silver Standard

  . For more information of the certificates, please check the FSI2025 Basket of Standards.
 • Not a high-risk country?:
 •        Only the GAP-certificate and the Environmental-Record Keeping certificate are required.
The last examination is to understand if the grower has the required certificates for the corresponding time span. Depending on this result the volume is defined as:
 • certified-responsible source
 • certified

Tutorial video

De instructievideo geeft je een beeld wat de mogelijkheden zijn van de SSS in de Floridata Portal. Het filmpje duurt 3.48 minuten. Bron: www.floridata.nl

 

 

Manual

Frequently Asked Questions (FAQ)

General

What does the certificate basket (FSI sustainability requirements) look like?
What has changed for the target of 2025 (in relation to) 2020?
For the ambition of FSI2025, FSI has added an extra demand to the current existing structure of the sustainability criteria of 2020 for the criteria of 2025: ‘Environmental-Record Keeping’. Next to a GAP-certificate this extra demand is necessary. For the Social certificates nothing has changed. Is the grower located in a high-risk country?
 • Yes, all three certificates are required; GAP, Environmental- Record Keeping and Social.
 • No, only the following two required; GAP and Environmental – Record Keeping.
Which countries are labeled as high-risk countries and how is this determined?
FSI makes use of the BSC countries Risk Classification. The risk countries can be found on the website of BSCI countries. For these high-risk countries, next to GAP-certificate and Environmental-Record Keeping certificate also Social certificate is required.
How are the results illustrated in the tool and how are these results generated?
In the output the percentages of the purchased volume are split into four categories: The results are generated in three steps: Based on the received purchase data, the tool calculates the share of each of the four above-mentioned categories. These data are processed according to the sustainability demands of the FSI Basket of Standards. This means that your purchase data is validated with the register of certificates of Floricode and the country of production (ISO-country codes). Floricode is the owner of the register of certificates and updates this weekly.

 • Step 1: By monitoring the VerkoperGLN, RFH or Plantion number, the tool checks whether the grower is known in the administration of Floricode. When the grower is unknown, the corresponding volume is defined as Unidentified. Is the grower known at Floricode, but he is not included in the register of certificates? The grower will be found in the category of not certified.
 • Step 2: With the ISO-country code is determined if a country is a high-risk country, based on the production country of the grower (according to BSCI).
  • High-risk country?: Yes, three certificates are necessary: 1) GAP-certificate, 2) Environmental-Record Keeping certificate, 3) Social certificate. The grower can receive these certificates separately or combined. Two examples of the combined certificates are Florverde Sustainable Flowers Standard and Kenya Flower Council Silver Standard. For more information of the certificates, please check the FSI Basket of Standards.
  • Not a high-risk country?: Only the GAP-certificate and the Environmental-Record Keeping certificate are required.
 • Step 3: The last examination is to understand if the grower has the required certificates for the corresponding time span. Depending on this result the volume is defined as: certified-responsible source certified

The results can be filtered on period, product group, production country and grower. Do you want to know more about the results of the SSS? Please have a watch at tutorial video Sustainable Sourcing Scan (duration: 3:48min spoken in English with Dutch subtitles) to get a better understanding on how the results are highlighted in the tool.

Can I communicate about my own results?
The users are free to use their own results for communication and strategic purposes, in coordination with the FSI.
Is a sector figure being published?
No, not right now. And currently there also are no plans to do this. In case this will be reconsidering in the foreseeable future, then all participants need to be unanimously in agreement. During the FSI-meetings, certain collective insights are shared on an aggregated level, with the purpose to further increase the sustainability percentage. This is always in agreement with the users of the SSS.

Data delivery and results

Which data do I need to deliver and in which way?
Purchase data needs to be delivered in a CSV-file, by e-mail to sustainability@floridata.eu. In this file the purchased volume (in quantities of stems/plants), split into:
 • Product code (VBN-product code or GPC Brick)
 • Grower identification (GLN-code or auction number)
 • Country of origin (ISO-country code)
 • Month and year
Price information is not a requirement. Data of a period (month/year) should be delivered thoroughly in one attempt. In case the same period is delivered again in another message, the previously delivered data will be overwritten. In one message several periods (months) may be delivered. For the complete instruction in delivery and all details, see the pdf: Instruction data-transfer Sustainable Sourcing Scan.
Can I also fill in the ISO-country code of the grower sales location if I do not know the country of production?
Yes, when the file is being processed the delivered ISO-country code is compared to the ISO country code production country of the grower, with the Floricode production country ISO-country code list. If necessary, the ISO-country code will be modified. This way the output is ensured of a correct screening for a high-risk country.
I only have a VBN-product code, can I retrieve the GPC code?
Yes, at the website of Floricode you can download via FTP the GPC Brick codes. The GPC-distribution sets are updated monthly. Floricode shares a matching table, in which you can look for the GPC Brick code in relation to the VBN-product codes. Here the Product GPC is the unique identification of the Product group used by GPC (in GPC terms the product group is a Brick) and the Product VBN Code the unique identification used by the Dutch Flower Auctions Association (VBN).
What does it mean “a row cannot be read” or “a row cannot be processed”?
 • An unread row refers to a row that does not comply with the instruction data-transfer SSS. The row cannot be read, and as a result the entire file cannot be used. Please delete this row from the file. Possible cause: the amount is 0 or smaller (column M) or leaving a field empty that has to be filled.
 • A failed row is a row that has been read by the tool (and complies with the instruction data-transfer SSS), but the output is not visible in the SSS. An example is an unknown or invalid product code. The related notification is “ProductGPC or ProductVBNCode filled but unknown”.
One of the non sustainable growers in the output is highlighted with M.P.C.G. VD TOGT TEST and unknown grower, what does this mean?
In this case the volume is ‘not sustainable’, because the source is unknown. This is caused by FH-number 999999 or the GLN-field that contains a 0.

 1. Floricode matches the FH-number 999999 with the M.P.C.G. VD TOGT TEST and the ‘test grower’ is shown in the output of the grower’s table. In reality the source with FH-number 999999 is unknown.
 2. When the GLN-field contains a 0 (because the source is unknown) ‘Unknown grower’ will appear in the output of the grower’s table.
One of our growers does not have a GLN nor an auction number, how can this grower be processed into the tool?
A grower that still does not have a GLN, can request one at Floricode. After this request Floricode will update the certificates of the grower in their administration.
When I have saved the CSV-file, columns B and E contains abbreviated numbers (scientific notation), how do I solve this?
For successfully saving the CSV-file, follow the following steps, before saving the file (see table below):

 1. Select the whole column B and E (by clicking on the letter B and E).
 2. Click with the right mouse button and choose “Format cells”.
 3. Choose from the column category: Number
 4. Fill in 0 or the amount at decimals places and click on OK.

Please note: when making further modifications after saving the file, you need to repeat the same process again. When you’re not following the process steps mentioned above, the first 6 numbers of the GLN will remain and the rest turns into 0. Unfortunately, you will lose information this way.

A grower in the output is shown as not sustainable, but I believe that the grower is sustainable. How is this possible?
These are the most common causes:

 1. The certificate of the grower is not applicable to the FSI Basket of Standards. It can happen for example that the grower has a MPS-A or MPS-B, but not the necessary MPS-GAP. What also may happen is that a grower loses their MPS-GAP status during the year, when MPS A/B/C-status expires. A grower can also just be certified for a specific group of products that is not in scope of the FSI, for example flower bulbs and young plants.
 2. The grower has been certified and has received a certificate, but the certificate has been suspended. You can check the status yourself on the website of MPS and Global GAP, or through the certificate register of Floricode.
 3. The grower has a group certificate together with other growers, possibly with MPS, but it has not been updated to the portal yet by MPS (send an e-mail to info@floridata.eu).
 4. The grower is located in a high-risk country. Therefore, an environment certificate is insufficient, and the growers also need to have a social certificate.
 5. The certificate of the grower is not yet known to Floricode. The SSS reads which certificates of a grower are connected to the administration of Floricode. This administration is not real-time but is updated weekly. However, this does not apply to all the certificates. Some are updated monthly (the first Tuesday of the new month) or every quarter. For this reason, it is advisable to send in the data of the previous month after the first Tuesday of the new month.
 6. The purchase data is registered on a commercial trading name (and company number) instead of the grower’s name.

When you still have doubts regarding the certificates of a grower: feel free to send an e-mail to info@floridata.nl and mention the following:

 • Name of the grower
 • The GLN Seller/AuctionCodeSeller of the grower
 • The type of certificate
 • The period (month/year)
A grower is shown in both the sustainable as well as the non-sustainable row. How is this possible?
This can happen when selecting a period of several months. For example: when a grower is certified from 10-1-2020 until 4-1-2021, the grower will be shown as not sustainable in the period January 2020, because this certificate is not valid for the whole month. For the remaining months February-December the corresponding trade will be shown as sustainable. It is also possible to have half a month between two certificates, which causes the grower not certified for the whole year. However, in accordance with the FSI a transition period of 10 days is applied between the end date of the certificate and the start date of the renewed certificate. This way a grower can have a non-valid certificate for a maximum of 10 days.

 

Hoe komen de resultaten tot stand?

In de output zie je de percentages van het ingekochte volume uitgesplitst in vier categorieën:

Categorie Uitleg In MS Excel
Gecertificeerd – verantwoorde bron de certificering van de kweker voldoet aan de FSI-duurzaamheidseisen duurzaam
Gecertificeerd de certificering van de kweker voldoet niet aan de FSI-duurzaamheidseisen niet-duurzaam
Niet-gecertificeerd de kweker heeft geen geldige certificaten niet-duurzaam
Niet-geïdentificeerd het VerkoperGLN, RFH of Plantion nummer van de kweker is niet bekend bij Floricode niet-duurzaam

De tool berekent volgens een vaste procedure het aandeel van elk van de vier bovenstaande categorieën.

Dit gebeurt aan de hand van de inleesprocedure met betrekking tot de FSI-duurzaamheidseisen. Zo wordt jouw inkoopdata gevalideerd met het Floricode certificatenregister en het land van productie. Floricode onderhoudt wekelijks het certificatenregister met de informatie van de schema-eigenaren.
De volgende controles worden hiervoor doorlopen:

Controle 1
Niet-geïdentificeerd of niet-gecertificeerd?
Controle 2
Hoog risicoland?
Controle 3
Gecertificeerd-verantwoorde bron of gecertificeerd?
Door middel van de VerkoperGLN, RFH of Plantion nummer, wordt gecontroleerd of de kweker voorkomt in de Floricode administratie.
Wanneer dit niet het geval is, wordt het bijbehorende volume gekenmerkt als niet-geïdentificeerd. Is de kweker wel bekend bij Floricode, maar is deze niet opgenomen in het Floricode certifcatenregister? Dan komt de kweker in de categorie niet-gecertificeerd.
Met de ISO-landcode wordt bepaald of er sprake is van een hoog risicoland, gebaseerd op het productieland van de kweker (volgens BSCI).
  • Hoog risicoland?:
  •   Ja, er zijn drie certificaten nodig: 1) GAP-certificering, 2) Environmental-Record Keeping certificering, 3) Sociale certificering.

 

    Dit kunnen aparte certificaten zijn of een gecombineerd certificaat. In het certificaten mandje van het FSI kun je dit terugzien.
 • Geen hoog risicoland?:
 •   Alleen GAP-certificering en Environmental-Record Keeping certificering zijn vereist.
In deze stap wordt gecontroleerd of de kweker in het bezit is van de vereiste certificering over de betreffende periode. Afhankelijk hiervan wordt het volume aangemerkt als: 
 • gecertificeerd-verantwoorde bron
 • gecertificeerd
nl_NLNL