Wie zijn de betrokken partijen?

En wie zijn verantwoordelijk?

Bij de ambitie om duurzaam in te kopen zijn er verschillende organisaties betrokken.

De SSS wordt sinds 2017 mogelijk gemaakt door samenwerking tussen VGB, Floricode en Floridata.

De Vereniging van Groothandel in Bloemkwekerijprodukten (VGB) bezit de intellectuele eigendomsrechten van de SSS en zij financiert updates van de tool. Een van de vier belangrijkste punten voor de VGB in haar lange-termijn strategie is het creëren van de ‘meest efficiënte en duurzame nationaal en internationaal supply chains voor bloemen en planten’.

Floricode is het loket voor registratie en codering van sierteeltproducten. Floricode deelt haar product- en bedrijfscoderingen en het certificatenregister met Floridata ten behoeve van de SSS. Floricode ontvangt mutaties in het certificatenregister direct van de schema-eigenaren.

Floridata huist en faciliteert de tool in de portal voor haar deelnemers. Zij garandeert als ‘Trusted Third Party’ volledig vertrouwelijke verwerking van de inkoopgegevens. Tevens is Floridata contactpersoon en helpdesk van de SSS.

De andere betrokken organisaties zijn:

logo_FSI2025

Floriculture Sustainabe Initiative (FSI) is verantwoordelijk voor de aangesloten certificaten in de ”FSI2025 Basket of Standards”. FSI is een internationaal sierteeltplatform opgericht in 2013 en gehuisvest in Brussel. Het doel van het initiatief is om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de internationale sierteeltsector op pre-competitieve wijze. Er zijn momenteel 68 FSI-leden (juni 2021) en zij zijn onder te verdelen in veredelaars, kwekers, handelaren, retailers, schema-eigenaren, NGO’s, brancheorganisaties en overheden.n helpdesk van de SSS.

Initiatief Duurzame Handel (IDH) begeleidt publiek-private, pre-competitieve veranderingstrajecten in 18 verschillende sectoren. IDH steunt het FSI.

Bij de ambitie om duurzaam in te kopen zijn er verschillende organisaties betrokken.

De SSS wordt sinds 2017 mogelijk gemaakt door samenwerking tussen VGB, Floricode en Floridata.

De Vereniging van Groothandel in Bloemkwekerijprodukten (VGB) bezit de intellectuele eigendomsrechten van de SSS en zij financiert updates van de tool. Een van de vier belangrijkste punten voor de VGB in haar lange-termijn strategie is het creëren van de ‘meest efficiënte en duurzame nationaal en internationaal supply chains voor bloemen en planten’.

Floricode is het loket voor registratie en codering van sierteeltproducten. Floricode deelt haar product- en bedrijfscoderingen en het certificatenregister met Floridata ten behoeve van de SSS. Floricode ontvangt mutaties in het certificatenregister direct van de schema-eigenaren.

Floridata huist en faciliteert de tool in de portal voor haar deelnemers. Zij garandeert als ‘Trusted Third Party’ volledig vertrouwelijke verwerking van de inkoopgegevens. Tevens is Floridata contactpersoon en helpdesk van de SSS.

De andere betrokken organisaties zijn:

logo_FSI2025

Floriculture Sustainabe Initiative (FSI) is verantwoordelijk voor de aangesloten certificaten in de ”FSI2025 Basket of Standards”. FSI is een internationaal sierteeltplatform opgericht in 2013 en gehuisvest in Brussel. Het doel van het initiatief is om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de internationale sierteeltsector op pre-competitieve wijze. Er zijn momenteel 68 FSI-leden (juni 2021) en zij zijn onder te verdelen in veredelaars, kwekers, handelaren, retailers, schema-eigenaren, NGO’s, brancheorganisaties en overheden.n helpdesk van de SSS.

Initiatief Duurzame Handel (IDH) begeleidt publiek-private, pre-competitieve veranderingstrajecten in 18 verschillende sectoren. IDH steunt het FSI.